3 lipca 2022

Portal Medyczny UMEDICALS.COM

o Zdrowiu dowiesz się więcej

Umedicals.com
Dnia 30.06.2022 Kiedy polski rząd kontynuuje komplikowanie przepisów podatkowych dotyczących m.in. rosnących składek zdrowotnych ZUS, także w ramach polskiego krajowego planu odbudowy a kolejki do specjalistów po kilku latach reform nadal nie maleją, firma Sanofi uprzedza działania rządu USA, gdy Kongres rozważa wprowadzenie górnego limitu cen insuliny dla niektórych osób. Firma z siedzibą w Paryżu poinformowała, że zaoferuje nieubezpieczonym mieszkańcom USA obniżenie ceny linii produktów insulinowych z 99 USD miesięcznie do 35 USD miesięcznie. Cena ta nie jest przypadkowa, ponieważ Stany Zjednoczone mogą wkrótce ustalić górny limit ceny insuliny dla beneficjentów ubezpieczenia zdrowotnego, a także niektórych planów grupowych i indywidualnych. Projekt został przyjęty przez Izbę Reprezentantów stosunkiem głosów 232-193 i czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat. W sytuacji, gdy w Stanach Zjednoczonych wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę, a choroba ta dotyka w nieproporcjonalnym stopniu osoby o niższych dochodach, wysokie ceny insuliny od dawna są celem grup interesów. Pod wpływem nacisków firmy Sanofi, Novo Nordisk i Eli Lilly obniżyły w ostatnim czasie ceny insuliny, ale nie w takim stopniu, jak w innych krajach.    Dnia 07.06.2022 Deficyt Pielęgniarek w USA wzrasta a te co są nie są zadowolone z pracy w swoim zawodzie. Ich decyzje o pracy jako Pielęgniarka motywuje: 1.Wynagrodzenie 2. Dobre samopoczucie psychiczne 3. Liczba pacjentów którymi się opiekują. Amerykańskie pielęgniarki przyznały, że choć pensje ich znacząco wzrosły w 2022, wynagrodzenie nie jest wystarczające, aby zatrzymać je przy łóżku chorego (średnie zarobki 89 355 USD/ rocznie dla pielęgniarki stacjonarnej dla pielęgniarki dojeżdżającej do pacjenta są jeszcze wyższe), pogarszający się stan zdrowia psychicznego, trauma związana z pandemią i wypalenie zawodowe spowodowane zepsutym systemem zdrowia w USA, który nie docenia pielęgniarek, są wymieniane jako najczęstsze powody rezygnacji.     Dnia 06.06.2022 Novo Nordisk ma kłopoty z Amerykańską Komisją ds. Równych Szans Zatrudnienia za rzekomą dyskryminację ze względu na wiek. U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) złożyła pozew przeciwko firmie Novo Nordisk za rzekomą odmowę zatrudnienia 62-letniego pracownika z powodu jego wieku i zatrudnienie na jego miejsce gorzej wykwalifikowanego 33-latka. Prawo w USA zabrania dyskryminacji pracowników ze względu na wiek w wieku 40 lat lub starszych. Należy nadmienić że Novo Nordisk nie jest jedyną firmą farmaceutyczną, która dyskryminuje w tym względzie pracowników. Wśród nich wymienia się AstraZenece. Więcej już niedługo Prawo i Medycyna    Dnia 03.06.2022 Dyrektor generalny AstraZeneca, Pascal Soriot, otrzymał w Wielkiej Brytanii tytuł szlachecki (został rycerzem królowej) w uznaniu zasług brytyjskiej firmy farmaceutycznej w pracach nad szczepionką przeciw COVID. Teraz już Sir Pascal Soriot, szef AZ, otrzymał odznaczenie w ramach Queen's Birthday Honours 2022. Kieruje on firmą od 2012 roku i przejął ją w burzliwym okresie, kiedy to niepowodzenia w dziedzinie badań i rozwoju oraz pytania dotyczące zarządzania sprawiły, że firma znalazła się na celowniku amerykańskiego giganta farmaceutycznego, firmy Pfizer.    Dnia 04.03.2022 Jedne firmy farmaceutyczne muszą organizować duże oszczędności ze względu na słabą sprzedaż swoich leków np: przez grupowe zwolnienia jak Biogen (lek na Alzheimera), natomiast takie firmy jak duńska Novo Nordisk napełniona dumą, że jej lek przeciw otyłości Wegovy™ (semaglutide) , odniósł spektakularny sukces w sprzedaży. W sumie sprzedaż Novo Nordisk w zakresie cukrzycy i otyłości wzrosła o 15% do 121,6 mld DKK w 2021 roku. Sprzedaż w samej tylko branży otyłości wzrosła o 55%. Obecnie firma Novo Nordisk nie opublikowała oddzielnych danych dotyczących sprzedaży preparatu Wegovy, ale analitycy Jefferies oszacowali niedawno, że sprzedaż leku w ostatnim kwartale 2021 roku wyniesie około 700 mln koron duńskich (około 104 mln USD). ***** Międzynarodowy Dzień Wiedzy o HPV obchodzony jest 4 marca, a tegorocznym hasłem przewodnim jest "Uczyń świat mniej problematycznym miejscem". Dzień ten został zainicjowany przez International Papillomavirus Society (IPVS) w celu zwiększenia świadomości na temat profilaktyki i kontroli HPV w populacji ogólnej.Istnieje ponad 200 podtypów wirusa HPV, które na podstawie ich rakotwórczości dzieli się na typy wysokiego i niskiego ryzyka. Trwałe zakażenie typami HPV wysokiego ryzyka może powodować raka i zmiany przedrakowe szyjki macicy, odbytu i narządów płciowych, w tym: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68; typy HPV niskiego ryzyka mogą powodować brodawki płciowe i inne zmiany łagodne, w tym: HPV 6 i 11.    Dnia 27.05.2022 Popyt kształtuje Podaż. Wielkość światowego rynku produkcji farmaceutycznej (wszelkich leków z recepty i bez recepty) oszacowano na ponad 500 miliardów USD w 2022 roku a przewiduje się, że będzie on rósł osiągając wartość prawie 1 biliona USD !!! do 2027 roku.    Dnia 20.05.2022 Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła niedawno, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej zawiesiły stosowanie około 100 leków generycznych.W oświadczeniu EMA stwierdziła, że zalecenie zawieszenia stosowania do 100 leków generycznych wynikało głównie z badań leków generycznych przeprowadzonych przez firmę CRO z siedzibą w Indiach, które ujawniły problemy z integralnością danych z tych badań, a nawet możliwość ich sfałszowania, oraz wzbudziły poważne obawy co do wiarygodności systemu zarządzania jakością indyjskiej firmy i danych na jej stronie internetowej.Firmy produkujące leki generyczne, których dotyczy decyzja EMA, to Johnson & Johnson, Sandoz, Viatris, Teva, Jubilant, Wockhardt, Accord Healthcare, Aurora Biofarma, Strides Pharma, Tillomed Pharma, Orifarm Generics, Stada, Brillpharma, Micro Labs, ratiopharm, Bennet Pharmaceutica, Medicair Bioscience Laboratories, Pinewood, itd.Warto zauważyć, że Synchron Research Services, którego dotyczą problemy, nie jest pierwszą firmą CRO, która znalazła się w centrum uwagi ze względu na problemy z danymi. Wcześniej amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) oraz europejska Agencja ds. Żywności i Leków (EMA) wskazały na kilka indyjskich firm CRO, w tym Semler Research i GVK Biosciences, w związku z podobnymi problemami dotyczącymi ich danych badawczych.Podobnie jak w przypadku Synchronu, organy regulacyjne zwróciły się do firmy Semler o powtórzenie badania biorównoważności/dostępności w akceptowalnym alternatywnym ośrodku badawczym. We wrześniu ubiegłego roku firma Synchron znalazła się pod ostrzałem amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) z powodu podobnych problemów z danymi.Zgodnie z poprzednim zawiadomieniem wystosowanym do firmy Synchron przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), regulator stwierdził, że firma posiadała anomalie i niewyjaśnione zapisy badań wskazujące na to, że Synchron stosował praktyki i procesy, które podważały wiarygodność metod analitycznych. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziła, że "po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją badawczą Państwa firmy stwierdzono, że te praktyki i procesy oznaczają, że przedłożyli Państwo sfałszowane dane z badań do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)".Ponadto amerykańska i europejska EMA ostrzegły państwa członkowskie, że leki, których zawieszenie zaproponowano tym razem, "mogą mieć krytyczny wpływ w określonych państwach członkowskich UE", np. ze względu na brak dostępnych zamienników. W związku z tym władze krajowe mogą tymczasowo odroczyć decyzję o wstrzymaniu stosowania leku dla dobra pacjentów. Ponadto państwa członkowskie powinny zadecydować, czy na ich terytorium należy wycofać leki, których to dotyczy.    Dnia 12.05.2022 Niedawno stan Arkansas pozwał do sądu firmy Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi oraz trzech głównych menedżerów ds. świadczeń farmaceutycznych (PBM), oskarżając je o zmowę w celu podniesienia cen insuliny i innych leków związanych z cukrzycą.Nie po raz pierwszy trzy firmy farmaceutyczne - Sanofi, Eli Lilly i Novo Nordisk - zostały pozwane zbiorowo. W lipcu 2021 roku firmy Sanofi, Eli Lilly i Novo Nordisk zostały pozwane przez dystrybutorów leków za rzekomą "zmowę przetargową" polegającą na wykorzystywaniu rosnącej różnicy cenowej między ceną katalogową insuliny a ceną rynkową jako gwarancji rabatów dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie lekami.U ponad 400 000 osób w stanie Arkansas zdiagnozowano cukrzycę, a ponad 800 000 jest w stanie przedcukrzycowym. Cukrzyca jest siódmą co do częstości przyczyną zgonów w tym stanie, a także główną przyczyną ślepoty, niewydolności nerek i amputacji kończyn dolnych.W pozwie prokurator generalny stanu Arkansas Leslie Rutledge stwierdziła, że w ciągu ostatnich 15 lat firmy farmaceutyczne jednocześnie podnosiły ceny swoich leków na cukrzycę. Nie nastąpiła jednak zmiana w zakresie leków, a koszt farmaceutyków spadł. Z badań przeprowadzonych przez GoodRx wynika, że średnia cena detaliczna insuliny wzrosła o 54 procent od 2014 do 2019 roku, a wysokie ceny zmuszają niektórych pacjentów do rezygnacji z leczenia. Po podwyżce cen firmy farmaceutyczne zwracają ich część PBM, aby stały się one producentem leków wybieranym przez ich klientów.Trzy główne firmy PBM wymienione w pozwie - CVS Caremark, Express Scripts i OptumRx - kontrolują 80 procent rynku PBM w USA. W lutym PBM uniknęły potencjalnego badania Federalnej Komisji Handlu (FTC) na temat tego, czy PBM szkodzą konkurencji i zwiększają koszty opieki zdrowotnej.W pozwie twierdzono, że trzej główni producenci leków i trzej główni dostawcy usług PBM naruszyli ustawę o nieuczciwych praktykach handlowych stanu Arkansas (ADTPA), angażując się w bezpodstawne wzbogacenie i zmowę cywilną, w związku z czym podlegają karom cywilnym, odszkodowaniom i innym działaniom.W rzeczywistości podwyżki cen insuliny od lat stanowią jeden z "uporczywych problemów" będących przedmiotem wielu procesów sądowych. Wcześniej, w latach 2018 i 2021, Minnesota i Mississippi wniosły pozwy przeciwko firmom farmaceutycznym i PBM, odpowiednio, za rzekome zmowy w celu podniesienia cen. Teraz do akcji włącza się Arkansas, dołączając do serii procesów o insulinę wytoczonych firmom farmaceutycznym w sądach stanowych USA.    Dnia 07.04.2022 Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W obliczu pandemii, zanieczyszczonej planety, rosnącej liczby chorób takich jak rak, astma czy choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia w 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz będzie wspierać ruch na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrym samopoczuciu.   Zdaniem WHO, pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, ale także uwypukliła nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich dziedzinach życia społecznego i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia społeczeństw opartych na zrównoważonym dobrobycie, zaangażowanych w zapewnienie sprawiedliwego zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń, bez naruszania ograniczeń ekologicznych. Obecny kształt gospodarek świata, prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, a zbyt wiele osób wciąż żyje w ubóstwie i niestabilności. Celem ekonomii dobrobytu jest dobrobyt ludzi, sprawiedliwość i równowaga ekologiczna. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżety na dobrobyt, ochronę socjalną oraz strategie prawne i podatkowe. Przerwanie tego cyklu niszczenia planety i ludzkiego zdrowia wymaga działań legislacyjnych, reform korporacyjnych oraz wsparcia i zachęty dla jednostek do dokonywania zdrowych wyborów.     Dnia 05.05.2022 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania szczepionki firmy Johnson & Johnson i zezwoliła na jej stosowanie tylko w niektórych specjalnych populacjach ze względu na ryzyko wystąpienia rzadkich zakrzepów krwi po szczepieniu szczepionką na nowego koronawirusa firmy Johnson & Johnson.W oświadczeniu FDA poinformowała, że po dokonaniu przeglądu, oceny i zbadaniu doniesień o zakrzepicy z małopłytkowością po szczepieniu szczepionką Johnson & Johnson w Stanach Zjednoczonych, doszła do wniosku, że istnieje ryzyko wystąpienia tego rzadkiego i potencjalnie zagrażającego życiu zakrzepu krwi po około jednym do dwóch tygodni po szczepieniu szczepionką i dlatego podjęto decyzję o ograniczeniu stosowania szczepionki Johnson & Johnson. Szczepionka na nowego koronawirusa firmy Johnson & Johnson będzie dostępna wyłącznie dla osób w wieku 18 lat i starszych, które nie mogą lub nie nadają się do przyjęcia innych zatwierdzonych szczepionek, oraz dla osób, które nie chcą otrzymać innych szczepionek na nowego koronawirusa oprócz szczepionki firmy Johnson & Johnson.Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA, powiedział, że FDA ściśle monitoruje szczepionkę firmy Johnson & Johnson oraz częstość występowania zakrzepicy z małopłytkowością po szczepieniu i zmodyfikowała pozwolenie na zastosowanie w nagłych przypadkach dla szczepionki firmy Johnson & Johnson w oparciu o najnowsze informacje z systemu monitorowania bezpieczeństwa. Powiedział, że nadal będzie monitorował bezpieczeństwo szczepionki firmy Johnson & Johnson oraz innych nowych szczepionek na nowego koronawirusa.    Dnia 19.04.2022 Toczy się kolejne postępowanie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), przeciwko Eli Lilly, chodzi o projekty badawczo-rozwojowe na około 165 milionów USD.Nasilone zgłoszenia do SEC mogą być częścią rządowych (rządu USA) działań wymierzonych w Big Pharma. Dwa tygodnie temu zarówno Senat Stanów Zjednoczonych, jak i Izba Reprezentantów wprowadziły ustawę mającą na celu wzmocnienie konkurencji i pobudzenie innowacji wśród firm farmaceutycznych. Projekt ustawy został przyjęty w momencie, gdy Komisja Nadzoru i Reformy Parlamentu przeprowadziła dochodzenie w sprawie kilku dużych firm farmaceutycznych, które celowo utrudniały wprowadzanie na rynek leków generycznych i biopodobnych. W dochodzeniu wymieniono takie firmy, jak Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk i AbbVie.     Dnia 19.03.2022 Oficjalne wynagrodzenia Prezesów (CEO) firm farmaceutycznych w Europie wzrosło, natomiast w USA zmalało w 2021 roku. EUROPA; CEO GSK Emma Walmsley otrzymała w 2021 r. 11,29 mln USD (8,2 mln GBP), wzrost o 17% rok do roku; Roche Severin Schwan otrzymał 12,58 mln USD (11,49 mln CHF), wzrost o 3% rok do roku; Novartis Vas Narasimhan 2021 Roczna pensja to 11,22 mln franków szwajcarskich (12,28 mln USD), co oznacza wzrost o 5% rok do roku, najwyższa pensja w tym zestawieniu jest w AstraZeneca Pascal Soriot, bo aż 19,08 mln USD (13,86 mln funtów).CEO polskich firm farmaceutycznych (nie właściciele!) zarabiają mniej. USA; W USA natomiast wynagrodzenie ówczesnego CEO Johnson & Johnson Alexa Gorsky'ego ( w styczniu 2022 zrezygnował z funkcji, Dyrektora Generalnego, ale pozostaje Prezesem Wykonawczym), wyniosło w 2021 roku 26,74 mln. USD, co oznacza spadek o 9,6% do poprzedniego roku. W tej samej firmie Wiceprezes wykonawczy (EVP) i dyrektor finansowy (CFO) Joseph Wolk zarobił 10,95 mln USD w 2021 r., dyrektor naukowy (CSO) Paulus Stoffels zarobił 15 mln USD, a wiceprezes wykonawczy i prezes Global Pharma Jennifer Taubert zarobiła 10,22 mln USD. Inne przykłady: Dyrektor generalny Eli Lilly, David Ricks, otrzymał w zamian 23 mln USD w 2021 roku, a Dyrektor generalny BMS Giovanni Caforio zabrał do domu 20 mln. USD    Dnia 16.01.2022 GlaxoSmithKline potwierdziło, że odrzuciło trzy niezamówione warunkowe i niewiążące oferty Unilevera na działalność GSK związaną z ochroną zdrowia konsumentów, co oznacza, że przejęcie przez Unilevera działalności GlaxoSmithKline związanej z ochroną zdrowia konsumentów oficjalnie upadło.GlaxoSmithKline powiedział, że kategorycznie odrzucił wszystkie trzy oferty z Unilever na podstawie tego, że fundamentalnie niedoszacowane działalności opieki zdrowotnej konsumentów i jej perspektyw na przyszłość. GlaxoSmithKline powiedział, że ostatnia propozycja otrzymana przez firmę 20 grudnia 2021 roku miała całkowitą wartość przejęcia 50 mld funtów, w tym 41,7 mld funtów w gotówce i 8,3 mld funtów w akcjach Unilever. Obecnie działalność w zakresie opieki zdrowotnej nad konsumentami pozostaje wspólnym przedsięwzięciem firm GlaxoSmithKline i Pfizer, przy czym GlaxoSmithKline posiada 68% udziałów większościowych, a Pfizer 32%.Zarząd GlaxoSmithKline już wcześniej kładł duży nacisk na maksymalizację wartości dla swoich akcjonariuszy i starannie ocenił każdą z propozycji Unilevera. W swojej ocenie Zarząd i jego grupa doradcza doszli do wniosku, że działalność firmy GlaxoSmithKline w zakresie konsumenckiej opieki zdrowotnej została przekształcona od 2014 r. i osiągnęła udaną integrację z portfelem konsumenckiej opieki zdrowotnej firmy Novartis w 2015 r. oraz portfelem firmy Pfizer w 2019 r. Co ważniejsze, transformacja ta zapewniła również firmie GlaxoSmithKline platformę do wieloaspektowej ekspansji i optymalizacji, w tym zbycia marek o niskim wzroście, wprowadzenia nowych modeli innowacji w zakresie badań i rozwoju, optymalizacji łańcucha dostaw i sieci produkcyjnej oraz ciągłych inwestycji w nowe dane, platformy analityczne i możliwości, co doprowadziło również do stworzenia wiodącej globalnej firmy zajmującej się ochroną zdrowia konsumentów, której roczna sprzedaż w 2021 roku wyniesie 9,6 mld funtów.Zarząd firmy GlaxoSmithKline i jej Zespół doradczy wysoko ocenili jej działalność w zakresie opieki zdrowotnej nad konsumentami, stwierdzając, że posiada ona wyjątkowy portfel światowej klasy marek wiodących w swojej kategorii, globalną skalę z zasięgiem i możliwościami dystrybucyjnymi, obsługując ponad 100 rynków, silne zdolności w zakresie budowania marki, innowacji i technologii cyfrowych, a także oferuje wyjątkową propozycję łączącą zaufaną naukę z ludzkim zrozumieniem i silnym zaangażowaniem w realizację swoich celów i ambicji w zakresie wzrostu, co byłoby trudne do pogodzenia z ceną zakupu przez Unilever.W odpowiedzi na sytuację finansową, GlaxoSmithKline jest również przekonane, że firma ma obecnie dobrą pozycję na rynku, aby nadal być liderem w nadchodzących latach. GlaxoSmithKline twierdzi, że globalny rynek sektora opieki zdrowotnej dla konsumentów jest wart 150 miliardów funtów i nadal istnieje ogromny popyt wynikający z rosnącego nacisku na zdrowie i dobre samopoczucie, starzejącego się społeczeństwa i rodzącej się klasy średniej. Glaxo zauważyło, że jego biznes konsumenckiej opieki zdrowotnej zapewnił 4% organiczny wzrost sprzedaży w latach 2019-2021, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19.GlaxoSmithKline przedstawił również optymistyczne prognozy na przyszłość, twierdząc, że silny średnioterminowy wzrost sprzedaży będzie napędzany przez stały wzrost kluczowych marek, takich jak Oral Care, Menopause VMS i Pain Relief, a także innowacje rynkowe w USA i Chinach oraz dalszy wzrost na innych rynkach wschodzących. Zarząd GlaxoSmithKline jest przekonany, że działalność Consumer Healthcare może nadal przynosić roczny organiczny wzrost sprzedaży na poziomie do 4% do 6% w średnim okresie.W rezultacie GlaxoSmithKline ostatecznie stwierdziło, że oferta Unilevera zasadniczo nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa i jego potencjału wzrostu. Rada Dyrektorów GlaxoSmithKline zgodziła się również, że propozycje nie leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy GlaxoSmithKline, ponieważ trzy dni przejęcia zasadniczo zaniżają wartość działalności w zakresie opieki zdrowotnej nad konsumentami i jej perspektyw na przyszłość.W przyszłości dyrektorzy GlaxoSmithKline będą kontynuować realizację propozycji wydzielenia działu Consumer Healthcare w celu stworzenia nowej, niezależnej, wiodącej, globalnej firmy konsumenckiej, najprawdopodobniej do połowy 2022 roku, co byłoby największym planem restrukturyzacyjnym dla GlaxoSmithKline od 20 lat.    Dnia 05.01.2022 Firmy Pfizer, Roche, AstraZeneca i Johnson & Johnson zostały jakiś czas temu oskarżone o płacenie łapówek w celu zdobycia kontraktów na opiekę zdrowotną w Iraku, a przy okazji finansowanie terrorystów, którzy zabijali Amerykanów podczas wojny. Teraz cztery farmaceutyczne giganty będą musiały odpowiedzieć na ten pozew.Nietypowy pozew został złożony w 2017 roku, natomiast trzy lata później został oddalony przez sędziego Sądu Okręgowego USA w Waszyngtonie. Jednak w tym tygodniu amerykański sąd uchylił wcześniejszą decyzję. Panel trzech sędziów sądu okręgowego jednogłośnie zgodził się na ponowne rozpatrzenie pozwu. Posunięcie to zmusi Pfizera, AstraZeneca, Roche i Johnson & Johnson do ponownej obrony.We wspólnym oświadczeniu cztery firmy zaprzeczyły, jakoby popełniły jakiekolwiek wykroczenia. Rzecznik powiedział Reutersowi: "Dalsze skargi wykazałyby, że te firmy nie ponoszą odpowiedzialności".Zmieniony pozew domaga się odszkodowania na podstawie federalnej ustawy antyterrorystycznej dla 395 Amerykanów, którzy zostali zabici lub ranni w Iraku w latach 2005-2011. W pozwie, który obejmuje GE, zarzuca się, że firmy te płaciły łapówki terrorystom, którzy w tym czasie kierowali irackim Ministerstwem Zdrowia. W pozwie zarzuca się, że firmy te uzyskały kontrakty rządowe dzięki łapówkom, które zostały wykorzystane do sfinansowania ataków terrorystycznych na Amerykanów.W pozwie zarzuca się, że finansowana przez libański Hezbollah grupa terrorystyczna Jaysh al-Mahdi przejęła kontrolę nad irackim Ministerstwem Zdrowia w 2004 r. i wykorzystywała je jako centrum dowodzenia działaniami terrorystycznymi. Powodowie zarzucają, że firmy wykorzystywały lokalnych agentów do przekazywania terrorystom łapówek pieniężnych. Twierdzili oni również, że oskarżeni dostarczali również produkty medyczne, które były następnie sprzedawane przez Jaydsh al-Mahdi na czarnym rynku w celu finansowania jego działalności.W swoim orzeczeniu sędzia napisał: "Skarga opisuje, w jaki sposób Jaysh al-Mahdi przejął kontrolę nad irackim Ministerstwem Zdrowia i wykorzystał je jako siedzibę terrorystów. Akceptując te zarzuty, oskarżony miał do czynienia z ministerstwem w sposób bezpośredni z organizacją terrorystyczną. Ministerstwo zdrowia nie było więc niezależnym pośrednikiem, lecz linią frontu dla terrorystycznej działalności Jaysh al-Mahdi."Jak podaje Reuters, prawnicy oskarżonych wcześniej twierdzili, że firmy dostarczały "ratujące życie leki na raka piersi, zastrzyki na hemofilię, urządzenia ultradźwiękowe i inne produkty medyczne" rządowi irackiemu po upadku reżimu Saddama Husajna. Prawnik firm powiedział na przesłuchaniu we wrześniu 2021 r., że orzeczenie przeciwko firmom "miałoby poważny efekt wsteczny na gotowość firm i organizacji pozarządowych do prowadzenia podstawowej działalności medycznej w trudnych obszarach, które są często wymagane przez rząd".Pozew stwierdza również, że zarzuty opierają się na informacjach pochodzących od 12 poufnych świadków, prywatnych i publicznych raportów, umów, e-maili i innych, w tym dokumentów ujawnionych przez WikiLeaks. Pfizer, Roche i Johnson & Johnson potwierdziły również w złożonym w 2018 r. wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że pozew trafił również do wiadomości Departamentu Sprawiedliwości.W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielu producentów leków zawarło ugody ze stronami oskarżającymi o zagraniczne łapówkarstwo i przekupstwo. W 2011 roku J&J zgodził się zapłacić 70 milionów dolarów w celu uregulowania zarzutów, że płacił łapówki urzędnikom greckim, polskim i rumuńskim oraz wypłacał łapówki byłemu rządowi Iraku w ramach wielu programów ONZ.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.    Dnia 22.06.2022 Zwiększona kontrola Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu nad mega-dealami może oznaczać, że rok 2022 będzie rokiem kolejnych transakcji w przedziale od 5 do 15 miliardów dolarów, ponieważ firmy farmaceutyczne dążą do nadrobienia strat w sprzedaży od czasu pojawienia się w tym dziesięcioleciu konkurencji generycznej, a posiadają gotówkę szczególnie te z lekami na COVID-19. Nie należy jednak wykluczać większych transakcji - integracja przynosi korzyści ekosystemowi opieki zdrowotnej i zwiększa ogólną efektywność. Oczekuje się, że Big Pharma wybierze firmy we wczesnej fazie rozwoju, aby spróbować wypełnić lukę w ofercie leków, która ma się rozpocząć w 2024 roku. Podczas gdy warunki rynkowe sugerują, że ceny biotechnologii mogą być niskie, ostatnie transakcje wskazują, że firmy farmaceutyczne nadal płacą ceny znacznie wyższe od obecnych cen transakcji (od 50% do 100% obecnych transakcji), ale poniżej ostatnich szczytowych wartości szacunkowych.W ciągu pierwszych kilku miesięcy roku wartość półrocznych transakcji branży farmaceutycznej spadła o 58% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a firmy zainwestowały do tej pory jedynie 61,7 mld USD. W tym okresie ogłoszono jedynie 137 transakcji, podczas gdy rok wcześniej było ich 204.

Nos wewnętrzny

Podziel się swoim głosem!
Podobał ci się ten materiał u góry?
  • Znakomity
  • Bardzo Dobry
  • Dobry
  • Przeciętny
  • Słaby
  • Beznadziejny