Dnia 29.10.2021 PRAC ocenił kolejne dane dotyczące ryzyka zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepionkach zawierających mRNA.Komitet ds. bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków EMA (PRAC) ocenia kolejne dane dostarczające więcej informacji na temat ryzyka wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu szczepionkami COVID-19 Comirnaty i Spikevax (wcześniej COVID-19 Vaccine Moderna).Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia to stany zapalne serca. Objawy mogą być różne, ale często obejmują duszność, silne bicie serca, które może być nieregularne (kołatanie serca) oraz ból w klatce piersiowej.PRAC dokonał wcześniej przeglądu przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia zgłaszanych spontanicznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Przegląd zakończył się w lipcu 2021 r. zaleceniem wymienienia obu tych stanów jako działań niepożądanych w informacji o produkcie dla tych szczepionek, wraz z ostrzeżeniem mającym na celu zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia i osób otrzymujących te szczepionki.Komitet zwrócił się teraz do firm, które wprowadzają te szczepionki do obrotu, o dokonanie dogłębnego przeglądu wszystkich opublikowanych danych dotyczących związku zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, w tym danych z badań klinicznych, danych z literatury i danych dostępnych w domenie publicznej.EMA będzie nadal monitorować bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek oraz przekaże dalsze informacje, gdy pojawią się nowe informacje.Szczepionki COVID-19: PRAC stwierdza brak wystarczających dowodów na możliwy związek z wieloukładowym zespołem zapalnym.PRAC uznał, że obecnie nie ma wystarczających dowodów na istnienie możliwego związku między szczepionkami COVID-19 a bardzo rzadkimi przypadkami wieloukładowego zespołu zapalnego (MIS).MIS jest rzadkim, poważnym stanem zapalnym dotyczącym wielu części ciała, którego objawy mogą obejmować zmęczenie, utrzymującą się ciężką gorączkę, biegunkę, wymioty, ból brzucha, ból głowy, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. MIS był wcześniej zgłaszany po wystąpieniu choroby COVID-19.Ocena komitetu oparta jest na dostępnych spontanicznych zgłoszeniach i obecnie nie uzasadnia aktualizacji informacji o produkcie.PRAC zachęca wszystkich pracowników służby zdrowia do zgłaszania wszelkich przypadków MIS, które mogły wystąpić po szczepieniu oraz innych zdarzeń niepożądanych u osób otrzymujących te szczepionki.EMA będzie nadal uważnie monitorować wszelkie nowe doniesienia o tym schorzeniu i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania.PRAC rozpoczyna przegląd sygnału o wystąpieniu zespołu przecieku kapilarnego po szczepionce Spikevax.PRAC rozpoczął przegląd sygnału bezpieczeństwa w celu oceny doniesień o zespole przecieku kapilarnego u osób, które otrzymały szczepionkę Spikevax.W bazie danych systemu nadzoru EudraVigilance zgłoszono sześć przypadków tego bardzo rzadkiego zaburzenia, charakteryzującego się wyciekiem płynu z naczyń krwionośnych, powodującego obrzęk tkanek i spadek ciśnienia krwi. Na tym etapie nie jest jeszcze jasne, czy istnieje związek przyczynowy między szczepieniem a zgłoszeniami zespołu przecieku kapilarnego.Zgłoszenia te wskazują na "sygnał bezpieczeństwa" - informację o nowych lub zmianach w zdarzeniach niepożądanych, które mogą być potencjalnie związane z lekiem i które uzasadniają dalsze badania, szczególnie w populacji z tym schorzeniem w wywiadzie.PRAC oceni wszystkie dostępne dane, aby zdecydować, czy związek przyczynowy jest potwierdzony, czy nie. W przypadkach, gdy związek przyczynowy jest potwierdzony lub uznany za prawdopodobny, konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych w celu zminimalizowania ryzyka. Zazwyczaj skutkuje to aktualizacją charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dołączonej do opakowania.EMA będzie dalej informować o wynikach przeglądu PRAC.Lek Imbruvica: ryzyko nagłego zgonu lub zgonu z przyczyn sercowych niezwiązane z jednoczesnym stosowaniem inhibitorów ACE.PRAC zakończył przegląd sygnału bezpieczeństwa dotyczącego nagłego lub sercowego zgonu związanego ze stosowaniem leku Imbruvica (ibrutynib) w połączeniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).Imbruvica jest lekiem stosowanym w leczeniu nowotworów krwi: chłoniaka z komórek płaszcza, przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) i makroglobulinemii Waldenströma (znanej również jako chłoniak limfoplazmacytowy).Tymczasowe dane z badania klinicznego sugerowały, że ryzyko nagłego zgonu lub zgonu z przyczyn sercowych u pacjentów przyjmujących inhibitor ACE w momencie przystąpienia do badania może być zwiększone u pacjentów randomizowanych do leczenia ibrutynibem i rytuksymabem w porównaniu z pacjentami randomizowanymi do leczenia fludarabiną, cyklofosfamidem i rytuksymabem.Po zapoznaniu się z dodatkowymi analizami pochodzącymi z różnych źródeł, w tym z innych badań klinicznych, PRAC stwierdził, że możliwy związek pomiędzy leczeniem produktem leczniczym Imbruvica przy jednoczesnym stosowaniu inhibitorów ACE a ryzykiem nagłego zgonu lub zgonu sercowego nie wydaje się być prawdopodobny.Wśród pacjentów włączonych do badań klinicznych sponsorowanych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zakresie zdarzeń związanych z nagłym zgonem lub zgonem sercowym między pacjentami leczonymi inhibitorami ACE i produktem leczniczym Imbruvica a pacjentami, którzy otrzymywali inhibitory ACE i komparator.Komitet zdecydował zatem, że chociaż znane są już pewne kardiologiczne działania niepożądane leku Imbruvica, dalsza analiza poważnych zdarzeń kardiologicznych jest uważana za konieczną w celu ustalenia, czy zdarzenia te mogą być związane ze stosowaniem samego leku Imbruvica i lepszego scharakteryzowania ryzyka kardiotoksyczności leku, niezależnie od stosowania inhibitora ACE.Dalszy przegląd zostanie przeprowadzony w ramach odrębnej procedury regulacyjnej, w związku z czym niniejsza procedura sygnalizacyjna zostaje zamknięta.    Dnia 19.07.2017 Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w czerwcu 2017 roku. Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2 628 mln PLN, co stanowi wzrost o 4,1% w porównaniu do czerwca 2016- Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 984 mln PLN – wzrost o 0,3% w porównaniu do czerwca 2016- Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 049 mln PLN i była wyższa o 11,2% w porównaniu do czerwca 2016- Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 576 mln PLN i zmalała o 1,2% w porównaniu do czerwca 2016AptekaObrót polskiej statystycznej apteki w czerwcu 2017 wyniósł 175,5 tys. PLN (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,2% większy niż w czerwcu 2016.RefundacjaPoziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 27%, a wartość refundacji w czerwcu wyniosła prawie 718 mln PLN – wzrost o 5,4% w porównaniu do czerwca 2016Cenyo średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,70 PLN (wzrost o 2,7% vs czerwiec 2016)o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,66 PLN (wzrost o 0,4% vs czerwiec 2016)o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,07 PLN (wzrost o 6,9% vs czerwiec2016)o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,88 PLN (wzrost o 5% vs czerwiec 2016) PEX PharmaSequence     Dnia 23.05.2017 Nowym Dyrektorem Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) został wybrany etiopczyk Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, zastąpi na tym miejscu 1 lipca 2017 roku dr Margaret Chan, która piastowała tę funkcję od 9 listopada 2006     Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.    Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.
pmfpl obraz Zdrowie

  • fhvr76543sdgg 700x450 Zdrowie
    Epidermodysplasia verruciformis, dysplazja Lewandowsky’ego-Lutza, (ang. Lewandowsky-Lutz dysplasia, EV) – rzadka choroba skóry o podłożu genetycznym dziedziczona w sposób autosomalny recesywny.Portal Medyczny I Farmaceutyczny

Klikając na mape przeniesiesz się na wybrany Kontynent

Nienowotworowe zmiany skórne

  • zzzzzz 340x250 Zdrowie
    Melasma (ostuda, chloasma) .Portal Medyczny I Farmaceutyczny

tuuutrur Zdrowie

Warto zobaczyć! Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany

Konferencje i Wydarzenia:

nie ma konferencji

dfgffsgfs11 Zdrowie

O Zdrowiu w Brukseli stolicy UE

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European green bondsCommittee on the Environment, Public Health and Food SafetyBas Eickhout Source : © European Union, 2021 – EP

The next ENVI meeting will take place on Monday, 29 November (13:45-16:45 and 17:15-18:45) and on Tuesday 30 November (9:00-12:00).In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current precautionary measures do not affect work on legislative priorities. Core activities are maintained to ensure the smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions.Work in progress – ENVI ITER listing (Updated 22.11.2021)Watch ENVI meetings liveLatest votes in ENVISource : © European Union, 2021 – EP

Executive Vice-President Frans Timmermans will exchange with members of the ENVI committee on Monday 29 November between 15:30 and 16:45.He will brief Members on the outcome of the COP26 climate conference, on the progress made, but also on the shortcomings, on the path to limiting global warming to 1.5°C and on the set of resilience, mitigation and adaptation decisions agreed in Glasgow, including on finance. Members will also exchange on the implications the COP26 will have on EU climate policies and notably on the climate package on which ENVI is currently working on.Glasgow Climate PactSource : © European Union, 2021 – EP

On Monday 29 November, ENVI members will exchange views on the first draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework with Mr Basile van Havre, who co – chairs the Open Ended Working Group tasked with advancing the preparations of the document. This process is expected to lead to the adoption of a post-2020 Global Biodiversity Framework during the second phase of the UN Biodiversity Conference (COP15) in May 2022, in Kunming, China. To this end, on the same day members will also exchange with the Commission on the progress of biodiversity negotiations in view of the next COP15 meeting.ENVI Resolution on the 15th meeting of the Conference of Parties (COP15) to the Convention on Biological DiversitySource : © European Union, 2021 – EP

On Tuesday 30 November, the ENVI Committee will have its annual exchange with Emer Cooke, Executive Director of the European Medicines Agency. This debate will be an opportunity for MEPs to directly ask Ms Cooke about the topical issues EMA is currently confronted with: the activities of the agency during last year, the authorisations of vaccines and medicines and their role in halting and reversing the pandemic as well the future objectives of the agency also in light of the new competences and responsibilities preliminarily agreed between co-legislators at the end of October.European Medicines AgencyEMA – Mid-year report (January – June 2021)EMA – Final Programming Document 2021-2023Source : © European Union, 2021 – EP

Posłowie przedstawili propozycje mające na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości cen oraz promowanie wspólnych zamówień publicznych w UE.Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Źródło : © Unia Europejska, 2021 – PE

Aktualna godzina

Pobierz za darmo

treateryteqhh Zdrowie

Przejdż na stronę pobrań i skorzystaj z naszych propozycji bez rejestracji i logowania

Zobacz

 Zdrowie

Zajrzyj do wnętrza człowieka

 Zdrowie

tueru435t3626 Zdrowie

dsggsdfgmednfz Zdrowie
fdhdfhs Zdrowie
VIDEO Blogi już wkrótce

hyfgfdgdhgfttwqrw Zdrowie

trądzik 100x100 Zdrowie Zazwyczaj wrażliwa skóra potrzebuje dużo troski, i to bardziej w miesiącach letnich. Weekendy na campingu, wycieczki, pikniki z przyjaciółmi, dzień na dalej…

portalmedyczny smile 100x100 Zdrowie Co to są choroby przyzębia? Choroby przyzębia, zwane także chorobami dziąseł to poważne infekcje bakteryjne, które niszczą i dziąsła i otaczające tkanki w jamie dalej…

fot38 100x100 Zdrowie

Leki wymienione alfabetycznie według nazwy rodzajowej od ACE (enzym konwertującego angiotensynę) – inhibitory enzymu przekształcającego dalej…

testosteron1 100x100 Zdrowie Niski poziom testosteronu może zmniejszyć zdolność do satysfakcjonującego seksu. Brak popędu płciowego i zaburzeń erekcji są problemami seksualnymi dalej…

serce111a 100x100 Zdrowie

Choroby układu sercowo-naczyniowego jak mówią raporty statystyczne  są jedną  z głównych przyczyn śmierci na całym świecie. Określenie  dalej…

zdowe1 100x100 Zdrowie Rodzaje zaburzeń odżywiania to m.in. niepohamowany apetyt, jadłowstręt psychiczny i bulimia. Bez leczenia, wszystkie z tych objawów mogą prowadzić do poważnych dalej…

 

ftrew7659 Zdrowie
ssssghhg Zdrowie

kliknij

trrrdhgjk Zdrowie

kliknij

35325325SDFD Zdrowie

  • umedicals com dhgsfeusahygf 5 550x340 Zdrowie
    HIV/AIDS Portal Medyczny I Farmaceutyczny żródło:Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology

Konsultacje społeczne: Transformacja usług w dziedzinie zdrowia i opieki na jednolitym rynku treści cyfrowych

Celem niniejszych konsultacji jest zdefiniowanie, jakie środki z zakresu polityki są potrzebne, aby, po pierwsze, wesprzeć cyfrowe innowacje, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi, i po drugie, rozwiązać systemowe problemy w sektorze zdrowia i opieki. Środki te muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, praw pacjentów i identyfikacji elektronicznej. W ramach konsultacji gromadzone są opinie dotyczące następujących kwestii:
a) Transgraniczny dostęp do danych osobowych dotyczących zdrowia oraz zarządzanie tego rodzaju danymi;
b) Wspólne korzystanie z zasobów na poziomie europejskim (infrastruktura cyfrowa, zdolność przetwarzania danych), aby przyspieszyć badania naukowe i osiągnąć postęp w zakresie profilaktyki, leczenia i medycyny spersonalizowanej;
c) Środki wspierające upowszechnianie cyfrowych innowacji umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnej przez obywateli oraz interakcje między pacjentami a świadczeniodawcami.
Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich odpowiedzi, chyba że respondent wyraźnie zastrzegł w części „Informacje ogólne”, że nie życzy sobie publikowania swoich odpowiedzi.
Internetowe konsultacje społeczne zakończą się w dniu 12 października 2017 r. dnia 09/08/2017

czytaj dalej »

W części województw NFZ aneksuje umowy ze szpitalami poza siecią

W celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń stacjonarnej opieki zdrowotnej – w tych zakresach, które nie spełniały warunków kwalifikacji do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń, tzw. sieci szpitali – NFZ podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących umów. Zgodę na takie rozwiązanie wydał, na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Prezes NFZ Andrzej Jacyna.
Okres obowiązywania umów na lecznictwo szpitalne oraz rehabilitację upływa 30 września br. Aneksowane umowy będą obowiązywały do 31 marca 2018 r..Dotyczy mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i lubuskiego dnia 04/08/2017

Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – podpisana

Głównym celem ustawy jest poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie obowiązujących regulacji w tym zakresie, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jak i wprowadzenie regulacji nowych, m.in. dotyczących obowiązków myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. dnia 04/08/2017

czytaj dalej »

Prezydent podpisał nowe prawo ws. rejestrów medycznych

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie rejestrów medycznych.

Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. dnia 04/08/2017

czytaj dalej »

Następna Strona »
Strona główna

medycyna praworeey Zdrowie

Portal Medyczny i Farmaceutyczny UMEDICALS.com dla pacjentów, lekarzy, farmaceutów, studentów, służby zdrowia

fdhjkjh Zdrowie

2017

fdgdfhgfdhf Zdrowie

Leki generyczne

Co to jest lek generyczny?   Lek generyczny to lek, który opracowano w taki sposób, aby uzyskać podobieństwo do leku już zarejestrowanego..czytaj dalej

2017

dsgastwey Zdrowie

Bezpieczeństwo nie tylko w medycynie

Zdefiniowanie pojęcia „poczucie bezpieczeństwa” jest trudne ze względu na jego bardzo subiektywny charakter. Każdy z nas poszukuje w życiu czegoś..czytaj dalej

2017

medycyna nerki1 Zdrowie

Niebezpieczne choroby zakaźne na świecie

Prawie każdego roku ludzkość ulega ogólnej panice z powodu chorób, a charakter tych chorób, które powodują taką panikę na dużą..czytaj dalej

2017

9 500x336 Zdrowie

Diagnostyka układu moczowego

Diagnostyka układu moczowego, przestrzeni zaotrzewnowej i narządu rodnego. Współcześnie stosowane metody diagnostyki obrazowej 1. Ultrasonografia, USG dopplerowska (USG/USG-CD) 2. Zdjęcie przeglądowe..czytaj dalej

 Zdrowie

 Zdrowie

 Zdrowie

dsfssagdgrtwewtwgdftreghjugfhgkfdsdfg Zdrowie

Poniżej Na bieżąco z Twittera

twitter umedicalscom Zdrowie

Vaccine inequity = more #COVID19 transmission and death = more opportunity for new variants to emerge = more social and economic disruption.

Join our fight for vaccine justice and to end this pandemic: http://who.int/vaccinequity

#VaccinEquity

ℹ️Wykonaliśmy 41 398 989 szczepień

1️⃣dawką wykonano 20 776 937 szczepień

✅w pełni zaszczepionych jest 20 375 909 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:⤵️
https://www.gov.pl/…/raport-szczepien-przeciwko-covid-19

ℹ Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego na temat aktualnych danych dotyczących działań przeciwepidemicznych.

czytaj dalej…

eryesreuuq Zdrowie
eryesreuuq Zdrowie

eryesreuuq Zdrowie

1dsgdsgfdhfdhjgf Zdrowie

 Zdrowie

 Zdrowie

srhyrehreshteteyyr Zdrowie